Shenzhen Dragon-Lily Ecotronic Co. Ltd.
CONTACT

Dragon-Lily International Co. Ltd.
Shenzhen Yelin Technology Co., Ltd.


Bldg 2, Jinyang Industrial Park, Shangjing Road,

Datian, Tongfuyu industrial district,

Shajing, Bao'an, Shenzhen, China,

E-mail: sales@superegrow.com

Tel.: '+86-0755-86665480, 86655392